Συλλογή πληροφοριών, ασφάλεια συναλλαγών, αναγνώριση πελάτηΗ διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Για τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συλλογή ορισμένων προσωπικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν αυστηρά απόρρητα, επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο από το υπεύθυνο τμήμα της εταιρίας και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από το νόμο η γνωστοποίησή τους μόνο στις Αρμόδιες Αρχές ή εφόσον επιβληθεί με δικαστική απόφαση). Περαιτέρω, η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να αρχειοθετεί και να συλλέγει τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πάντα διατηρώντας το απόρρητο αυτών. Η εκ μέρους του επισκέπτη χρήστη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει αυτόματα ότι συναινεί στο να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν αυτά από τους υπαλλήλους της εταιρίας και μόνο για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που παραθέτονται παραπάνω.
Στην περίπτωση των “δεσμών” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του αρχείου του. Το puppy4u.gr  δεν συλλέγει ούτε αρχειοθετεί ηλεκτρονικά στοιχεία πιστωτικών καρτών (αριθμό, όνομα κατόχου, ημερ. λήξης, CVV) ή κωδικούς και όνομα χρήστη PayPal. Αυτά καταχωρούνται από τον χρήστη της κάρτας ή του λογαριασμού για το Paypal στα ίδια τα site των παραπάνω, με τη μέθοδο του redirect (ανακατεύθυνση). Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Τράπεζα ή το PayPal, οι χρήστες επιστρέφουν στο κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας.