ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης (χρήστης) των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.puppy4u.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν στο παρόν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμφωνεί  ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. H χρήση του www.puppy4u.gr γίνεται από τον οποιοδήποτε χρήστη χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Τα όποια δεδομένα αναγράφονται αποτελούν απλώς γνώμες και απόψεις.Παρά την προσπάθειά μας τα δεδομένα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν παρέχεται σε καμιά περίπτωση δέσμευση ή εγγύηση για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου.

Οι κατώτεροι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικά για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του  www.puppy4u.gr.  Η εταιρία μας  έχει τη δυνατότητα  οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους  χρήσης και τις προϋποθέσεις. Δεν δίνεται καμία δέσμευση για τη χρονική πραγματικότητα των περιεχομένων, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η έλλειψη ευθύνης εκ μέρους της σελίδας εκτείνεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή κόστος προκληθεί στον χρήστη από μηνύματα και απόψεις τρίτων, χρήση υπηρεσιών τρίτων εταιριών, πρόσβαση σε υπηρεσίες των οποίων αποκτήσατε από σύνδεσμο (link) ή από διαφημίσεις  στο www.puppy4u.gr.

 

Πνευματικά ΔικαιώματαΤο σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο puppy4u.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας puppy4u.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της puppy4u.gr

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑΗ Αφοι Ιμυρζιάδη  δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της puppy4u.gr  όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του puppy4u.gr  προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.).
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του puppy4u.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του puppy4u.gr  τα οποία διαγράφονται κατόπιν αιτήματος σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα puppy4u.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Αφοι Ιμυρζιάδη Ο.Ε  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Συλλογή πληροφοριών, ασφάλεια συναλλαγών, αναγνώριση πελάτηΗ διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Για τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συλλογή ορισμένων προσωπικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν αυστηρά απόρρητα, επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο από το υπεύθυνο τμήμα της εταιρίας και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από το νόμο η γνωστοποίησή τους μόνο στις Αρμόδιες Αρχές ή εφόσον επιβληθεί με δικαστική απόφαση). Περαιτέρω, η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να αρχειοθετεί και να συλλέγει τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πάντα διατηρώντας το απόρρητο αυτών. Η εκ μέρους του επισκέπτη χρήστη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει αυτόματα ότι συναινεί στο να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν αυτά από τους υπαλλήλους της εταιρίας και μόνο για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που παραθέτονται παραπάνω.
Στην περίπτωση των “δεσμών” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του αρχείου του. Το puppy4u.gr  δεν συλλέγει ούτε αρχειοθετεί ηλεκτρονικά στοιχεία πιστωτικών καρτών (αριθμό, όνομα κατόχου, ημερ. λήξης, CVV) ή κωδικούς και όνομα χρήστη PayPal. Αυτά καταχωρούνται από τον χρήστη της κάρτας ή του λογαριασμού για το Paypal στα ίδια τα site των παραπάνω, με τη μέθοδο του redirect (ανακατεύθυνση). Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Τράπεζα ή το PayPal, οι χρήστες επιστρέφουν στο κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας.

 

Χρεώσεις ακύρωσης

Σε περίπτωση ακύρωσης και επιστροφής των χρημάτων τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον παραγγελιοδότη.

 

Τελευταία ενημέρωση 19 Νοεμβρίου 2021