Νέο μοναδικό και εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης, που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκυλάκι που τους κρατάει συντροφιά, βρίσκεται στη διάθεση σας.
Στο πρόγραμμα «Ο πιο Πιστός Φίλος», γίνονται δεκτά όλα τα σκυλάκια συντροφιάς, ανεξαρτήτως ράτσας, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 6 ετών, με δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης και πέραν του ορίου των 6 ετών.

Ασφαλιστικές Καλύψεις – Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
«Ο πιο Πιστός Φίλος» είναι ένα ιδιαίτερα προσιτό ασφαλιστικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων συντροφιάς να αποκτήσουν μοναδικές ασφαλιστικές καλύψεις:

Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος
Έως €1.000

Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας
Έως €1.000

Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου, ετησίως
Έως €500

Έξοδα νοσηλείας για αποθεραπεία από ασθένεια ή ατύχημα, ετησίως
Έως €500

Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα, ετησίως
Έως €1.500

Ασφάλιστρα- Εκπτώσεις
Ασφάλιστρα από €50 και παροχή εκπτώσεων μέχρι και 20% σε περίπτωση ασφάλισης περισσότερων από δύο σκυλάκια συντροφιάς.

"Ο πιο πιστός φίλος"

Ότι καλύτερο για να ασφαλιστεί ο πιστός σας φίλος... Θέλετε περισσότερες πληροφορίες?